Mỡ tổng hợp gốc poly/olefin Molykote EM-60L hộp 1kg.

Tên sản phẩm: Dupont Molykote EM-60L tên cũ Dowcorning Molykote EM-60L . Phạm vi nhiệt độ hoạt động (˚C): -60˚C đến 130˚C.