Mỡ silicon Molykote High Vacuum Grease tuýp 150gam.

Nhận diện mỡ silicon Molykote High Vacuum Grease tuýp 150gam hiện các bao bì thay đổi thành hãng Dupont không còn sản phẩm cũ mang tên Dowcorning High Vacuum Grease