Mỡ gốc poly/olefin Molykote EM-D110 hộp 1kg dùng cho các thiết bị máy văn phòng.

Tên sản phẩm: Dupont Molykote EM-D110 tên cũ Dowcorning Molykote EM-D110 .Phạm vi nhiệt độ hoạt động (˚C): -10˚C đến 150˚C.