Mỡ dẫn tản nhiệt Dow Corning SE 4450 tên mới Dowsil SE 4450

Mỡ dẫn tản nhiệt Dow Corning SE 4450 tên mới Dowsil SE 4450 Keo tản nhiệt CPU.  Keo tản nhiệt  Mô-đun LED nguồn. Mỡ silicon dẫn nhiệt