Mỡ bôi trơn bảo dưỡng robot hàn OTC Alvania EP2 mã 2670-017

Mỡ bôi trơn bảo dưỡng robot hàn OTC Alvania EP2 mã 2670-017 hộp 200g là mỡ bôi trơn bảo dưỡng robot hàn OTC AX/A2  loại 1 đến 6 trục. Tên sản phẩm Alvania Ep2. Sản phẩm sản xuất tại Nhật Bản.