Mỡ bôi trơn ADMOS AS-03 bình dạng xịt.

Mỡ bôi trơn ADMOS AS-03 bình dạng xịt có thể được sử dụng ở các điểm bôi trơn ở nhiệt độ cao (TỐI ĐA 200°C). Sử dụng mỡ gốc urê có khả năng chịu nhiệt tuyệt vời làm cơ sở, điểm nhỏ giọt cao và không bị mềm hoặc chảy ra ngoài ngay cả trong phạm vi nhiệt độ cao. Có thể sử dụng trong môi trường có hỗn hợp nước .

Đọc tiếp
Đọc tiếp