Mã 100-0624 mỡ bôi trơn bảo dưỡng robot hàn OTC

Mã 100-0624 mỡ bôi trơn bảo dưỡng robot hàn OTC AX/A2  loại 1 đến 6 trục. Tên chính của Mỡ Vigorease RE. 0. Sản phẩm sản xuất tại Nhật Bản.