Keo tản nhiệt Dow Corning TC-5021 tên mới Dowsil TC-5021

Keo tản nhiệt Dow Corning TC-5021. Keo tản nhiệt CPU.  Keo tản nhiệt  Mô-đun LED nguồn. Mỡ silicon dẫn nhiệt