Keo DowCorning SYLGARD 184 Kit hai thành phần

Keo  DowCorning SYLGARD 184 có thể được bảo dưỡng trong khoảng nhiệt độ từ 25~150 ℃, không có hiện tượng tỏa nhiệt và không cần bảo dưỡng thứ cấp. Sau khi hoàn thành quá trình đóng rắn, nó có thể được sử dụng ngay lập tức trong khoảng nhiệt độ – 55 ~ 200 ℃.

Đọc tiếp
Đọc tiếp