Keo dán phủ bảng mạch PCB Dow Corning 1-2577 Conformal Coating

Keo dán phủ bảng mạch PCB Dow Corning 1-2577 Conformal Coating đây là một sản phẩm huyền thoại trong lĩnh vực sản xuất mạch in điện tử. Một sản phẩm cực tốt và uy tín trong ngành công nghiệp sản xuất phần cứng máy tính.