Keo Bạc điện Ted pella 16034 Pelco dùng cho kính hiển vi điện tử

Keo Bạc điện Ted pella 16034 Pelco dùng cho kính hiển vi điện tử. là chất lỏng dẫn điện carbon, chủ yếu được sử dụng để chuẩn bị mẫu SEM