Dầu bơm chân không áp xuất cao Fomblin Y LVAC 25/6.

Dầu bơm chân không áp xuất cao Fomblin Y LVAC 25/6.

Các lĩnh vực ứng dụng: chất bôi trơn làm kín cho máy bơm cánh quạt quay, máy bơm phân tử turbo, máy bơm Roots và máy bơm khuếch tán

Model dầu bơm chân không cao: Fomblin Y LVAC 06/6, Fomblin Y LVAC14/6, Fomblin Y LVAC16/6, Fomblin Y LVAC25/6, Fomblin Y LVAC.

.

Đọc tiếp
Đọc tiếp