Dầu bôi trơn xi lanh FESTO OFSW-32 mã 152811 bình 1000ml.

Dầu bôi trơn xilanh FESTO OFSW-32 mã 152811 Dầu đặc biệt OFSW-32 mã 152811.