Dầu bôi trơn công nghiệp silicone Shin-Etsu KF-96-50cs.

Công dụng dầu bôi trơn công nghiệp silicone Shin-Etsu KF-96-50cs.: dầu cách điện, dầu bôi trơn, mỹ phẩm, kính, tháo khuôn, chống thấm nước, chất mang nhiệt, chất làm lạnh, biến tính nhựa, bôi trơn  học trong ngành dệt may công nghiệp