Dầu bôi trơn công nghiệp độ nhớt cao Shin-Etsu KF-96H-10.000cs

Dầu bôi trơn công nghiệp độ nhớt cao Shin-Etsu KF-96H-10.000cs  không màu, không mùi, không độc hại, có tính trơ về mặt sinh lý, ổn định hóa học, chống chịu thời tiết, độ nhớt đa dạng, điểm đông đặc thấp, điểm chớp cháy cao, tính kỵ nước và khả năng chống cắt tốt.