Chế phẩm mỡ bôi trơn đặc biệt MOLYKOTE 33 hộp 1kg

Chế phẩm mỡ bôi trơn đặc biệt MOLYKOTE 33 hộp 1kg là mỡ bôi trơn đặc biệt cho nhiệt độ thường được ứng dụng trên các mối nối kim loại với kim loại trong điều kiện tốc độ thấp đến trung bình và tải trọng cao