Chế phẩm dầu siêu truyền dẫn nhiệt Solvay Galden HT 135 hộp 5kg.

Chế phẩm dầu siêu truyền dẫn nhiệt Solvay Galden HT 135 hộp 5kg. gốc PFPE là chất lỏng truyền nhiệt trơ, điện môi và chất lượng cao với nhiệt độ sôi nằm trong khoảng từ 55°C đến 270°C

Đọc tiếp
Đọc tiếp