Chế phẩm chất bôi trơn công nghiệp LUBTECH PL 710 (L4)

Chế phẩm chất bôi trơn công nghiệp LUBTECH PL 710 (L4) là chất bôi trơn dạng lỏng nhiều thành phần đặc biệt, chứa chất bôi trơn rắn và dầu perfluorated có khả năng phân tán đều trong dung môi flo hóa không cháy. Sau khi sử dụng, một lớp mỏng màng bôi trơn trong mờ tạo màng bôi trơn.

Đọc tiếp
Đọc tiếp