Chế phẩm bôi trơn làm mát đặc biệt 3M Fluorinert FC-40 can 20kg.

Chế phẩm bôi trơn làm mát đặc biệt 3M Fluorinert FC-40 can 20kg là chất lỏng perflo hóa không màu, trong suốt, không mùi, ổn định nhiệt rất thích hợp cho nhiều ứng dụng truyền nhiệt một pha trong ngành sản xuất chất bán dẫn. Phạm vi nhiệt độ của chất lỏng là -55~157°C