Chế phẩm bôi trơn công nghiệp silicone siêu đặc Shin-Etsu KF-96H-300.000cs.

Chế phẩm bôi trơn công nghiệp silicone siêu đặc Shin-Etsu KF-96H-300.000cs. có độ nhớt nhiêu đặc 300.0000cs. được sản xuất tại Nhật bản.