Chế phẩm bôi trơn công nghiệp Molykote L-8030

chế phẩm bôi trơn công nghiệp Molykote L8033 là chất bôi trơn dạng lỏng nhiều thành phần đặc biệt, chứa chất bôi trơn rắn và dầu perfluorated có khả năng phân tán đều trong dung môi flo hóa không cháy. Sau khi sử dụng, một lớp mỏng màng bôi trơn trong mờ tạo màng bôi trơn

Đọc tiếp
Đọc tiếp