Chất bôi trơn đặc biệt Fomblin Y04

Chất bôi trơn đặc biệt Fomblin Y04:

Các lĩnh vực ứng dụng: công nghiệp hóa chất, điện tử, ô tô, công nghiệp quân sự, công nghiệp hạt nhân, xử lý dữ liệu

Tính năng: Phụ gia mỡ flo hòa tan chống mài mòn, chống ăn mòn, oxy hóa khàng nước.

FOMBLINE  Y : [Fomblin Y04, Fomblin Y06, Fomblin Y25, Fomblin Y45, Fomblin YR, Fomblin YR1500, Fomblin YR1800.

Đọc tiếp
Đọc tiếp